Ćaleta M., Bilice

Projekt: Joško Vudrag, d.i.a.|Sanja Ćaleta-Car, d.i.a.
Projektirano: 2011.
Realizirano: 2012. – 2013.

Scroll to Top